Jesus är YHWH

Efter en intensiv period tillsammans med lärjungarna, där Jesus mitt ibland dem hade drivit ut demoner (Markusevangeliet 1:23-27), gett hörsel åt döva (Markusevangeliet 7:32-37), syn åt blinda (Markusevangeliet 8:22-25), uppväckt döda (Markusevangeliet 5:35-43), förlåtit synder (Markusevangeliet 2:5-7), kontrollerat naturen (Markusevangeliet 4:37-41) och multiplicerat fem bröd och två fiskar så att tusentals kunde äta sig mätta (Markusevangeliet 6:38-44) så tog Jesus lärjungarna åt sidan och ställde dem den ultimata och livsavgörande frågan:

”Vem säger ni att Jag är?” (Markusevangeliet 8:29)

Lärjungen Petrus, i kraft av den Helige Ande, svarade på frågan och Herren bekräftade dennes bekännelse omedelbart:

Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” Jesus sade till honom: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan Min Fader som är i Himlen.” (Matteusevangeliet 16:16-17)

Men vad betyder det att Jesus är Messias, den levande Gudens Son?

För trots att svaret på frågan besvarades av Petrus omgående, och trots att svaret erkändes utav Jesus själv, så har denna laddade fråga lett till mer splittring än någon annan fråga i världshistorien.

I mer än 2000 år har Jesus ställt frågan vidare till i stort sett varje människa som oundvikligen blivit tvungen att ta ställning till vem Jesus är. Vissa människor har besvarat frågan genom egna resonemang, andra har utgått från sin tradition där man fastställt en uppfattning om Jesus en gång för alla och som sedan fått gå i arv i generationer, andra människor har valt att inte ta någon ställning alls till frågan på grund av ointresse för Jesus, andra har däremot varit så ivriga i denna fråga att de gått in döden för sin ståndpunkt och slutligen så har andra valt att döda andra för deras uppfattning om Jesus utifrån denna fråga…

Ja, man kan helt klart förstå allvaret i frågan och i denna artikel kommer jag att försöka, på ett enkelt sätt, presentera de vanligaste uppfattningarna om vem Jesus är, som rubriken dock redan har avslöjat så är min djupa övertygelse att Jesus från Nasaret inte är någon annan än Gud själv, YHWH, i mänsklig gestalt. Min enkla bön är att du också ska kunna se detta efter att ha läst klart denna artikel. Jag kommer att först presentera dem olika uppfattningarna som finns om Jesus bland andra religioner och sedan kommer jag att presentera vad Bibeln säger om Jesus.

Inom samtliga religioner såsom Islam, Ateismen, Judendomen, Feminismen, Hinduismen, Scientologin, Mormonismen, Jehovas Vittnen m.fl. så förnekas det att Jesus från Nasaret är Gud inkarnerad i köttet och två frågor som man behöver ställa sig är bland andra;

Hur det kommer sig att Jesu gudom angrips så kraftigt, att den till om med förnekas, samt vart alla dessa religioner kommer ifrån?

Om vi ser efter i Bibeln för ett svar på dessa frågor så kan vi, i bland annat 1 Johannesbrevet 4:1 och i 1 Timoteusbrevet 4:1, läsa att det är inga andra än just onda andar som ligger bakom falska religioner och att dessa demoner influerar människor till att lära ut lögner och villfarelser i syfte att vilseleda människor bort från sanningen.

För en del människor innebär denna villfarelse att man aldrig får möjlighet till att lära känna sanningen medan den för andra människor innebär till ett avfall från sanningen (Markusevangeliet 13:22).

Viktigt att förstå är att ledas bort från sanningen innebär på samma gång att ledas bort från Gud, och när Jesus då säger att Han, och ingen annan, är Sanningen och den enda Vägen till Gud (Johannesevangeliet 14:6) så kan vi förstå varför alla attacker som sker mot sanningen, sker mot just Jesus – mot Hans natur, väsen, person och betydelse för mänskligheten.

”Jesus sade: ”Jag Är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom Mig.” (Johannesevangeliet 14:6) 

Den helt klart centralaste läran i den kristna tron är nämligen den att Jesus Kristus är Gud i mänsklig gestalt och av just denna anledning så attackeras denna lära jämt och ständigt utav falska lärare genom villoläror som på olika sätt försöker minimera Jesu person och Hans gudomlighet. Genom att presentera en felaktig bild av Jesus så förhindras människan till att lära känna Gud och till att ingå i en sann gemenskap med Honom och på så sätt förhindras människan från att bli frälst av Gud.

Bibelns porträtt av Jesus är så pass fundamental att människans frälsning står och faller på reaktionen till den. Just detta skrev också Aposteln Paulus tydlig om när han, ledd av den Helige Ande, varnade för falska beskrivningar och föreställningar om Jesus:

”Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.” (2 Korinthierbrevet 11:4)

Vilka påstående har vi då om Jesus?

Om vi frågar muslimer och lyssnar på Islam så är Jesus en väldigt uppskattad profet men i slutändan endast en människa.

Om vi hör med ateister och lyssnar på Ateismen så är Jesus en klok och god morallärare men i slutändan endast en människa.

Frågor vi Jehovas Vittnen och lyssnar på Vakttornet så är Jesus en av många ”gudar” som innan och efter sin jordiska vistelse existerade och existerar som ärkeängeln Mikael.

Frågar vi Mormonerna och lyssnar på ”Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga” så är Jesus en mäktig ängel och en av Guds många söner, liksom Satan är det, och på så sätt är Jesus och Satan bröder.

Om vi söker svaret på vem Jesus är bland nyandliga människor och inom New Age så är Jesus en av många stora ledare som under sin tid på jorden fann sitt jag och sin mening med livet genom att hitta sig ”själv”.

Om vi söker svaret bland icke-kristna-judar och tar del av vad judendomen lär om Jesus så är han en falsk profet som just nu befinner sig i helvetet där han plågas dag och natt.

Fortsätter vi att leta vidare efter svar på vem Jesus är i religionsrummet så är det, mer eller mindre, dessa svar vi kommer att få, oavsett om det är inom Buddhismen, Hinduismen. Scientologin eller Spiritualismen vi letar i.

Ja, det bokstavligen kryllar av påståenden om Jesus från Nasaret och det är oerhört viktigt för oss som kristna att förstå att dessa demoner som vilseleder människor arbetar strategiskt och mycket systematisk under ledning av en särskild person. Denne person är huvudpersonen i all villfarelse och som i allt strävar efter att förhindra gemenskap mellan människor och Gud. Han hatar sanningen och enligt Jesus själv så är han motståndaren (satana på hebreiska) och självaste lögnen personifierad…

”Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.” (Johannesevangeliet 8:44)

Varför vill då satans minimera Jesu person och förneka Hans gudomlighet?

Det ena syftar till att avlägsna Gud bort från människan och detta sker först genom att först förneka att Gud har klivit in i skapelsen och blivit en människa lik oss för att dela på våra lidanden och sorger i denna fallna värld. Ett förnekande av en handling som vittnar om Guds kärlek och ödmjukhet och som Skriften klart och tydligt vittnar om i och med Jesu födelse:

”Fastän Han var till i Gudsgestalt, räknade Han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då Han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.” (Filipperbrevet 2:6-8)

Det andra skälet, som är en naturlig följd av den första lögnen (förnekandet av Guds inkarnation), är direkt kopplad till människans frälsning. Om nu Jesus inte är Gud i mänsklig gestalt, så var det inte heller Gud som dog på korset och uppstod på tredje dagen, vilket i sin tur innebär att var och en som tror på Jesu död och uppståndelse inte sätter sitt hopp till Gud, utan till någon annan för sin frälsning.

Det blir med andra ord någon annans försoningsverk, och inte Guds försoningsverk, som man förtröstar sig på för att bli frälst, samtidigt som det är någon annan än Gud som man prisar och ärar för frälsningen.

Skrifterna är dock oerhört tydliga om att det endast är Gud, YHWH, som kan frälsa människan ur hennes syndiga och miserabla tillstånd. Varken människan själv, någon ärkeängel eller något annan skapad varelse kan mäkta med denna gärning.

Psalmisten David skriver om detta så vackert:

Gud är för oss en Gud som frälser, hos Herren YHWH finns räddning från döden.” (Psalm 68:21)

Genom Profeten Jesaja talade HERREN också själv om detta och sade:

Jag, Jag Är YHWHförutom Mig finns ingen frälsare.” (Jesaja 43:11)

Vidare skrev profeten Habakkuk om att hans glädje och lycka låg i att Gud själv är hans Frälsare!

Men jag vill jubla i YHWH och glädja mig i Gud, min Frälsare!” (Habakkuk 3:18)

Innan vi söker svar på Jesu identitet i Bibeln, som är den sanna ursprungskällan om vem Jesus är, så vill jag göra klart med att Jesus inte är ”en gud” bland flera andra som vissa hädiska rörelser påstår.

Två av dessa heretiska inriktningar som lär att Jesus är ”en gud” bland många andra gudar är Jehovas Vittnen och Mormonerna som stödjer sig på vissa lösryckta bibelverser. Bibeln är inte motsägelsefull utan tvärtom väldigt tydlig och när det kommer till frågan om monoteism och polyteism så är Bibeln glasklar med att det endast finns en sann Gud (5 Mosebok 4:35). När Bibeln då nämner att det finns andra gudar förutom Gud YHWH (1 Korinthierbrevet 8:5) så är det inte ett stöd för polyteism utan endast att alla andra gudar inte är något annat än falska gudar.

Dessa falska gudar har i de flesta fall tillkommit genom oss människor där vi, genom våra egna tankar, känslor eller ambitioner gjort någon, något eller oss själva till vårt ”allt” och på så sätt skapat oss vår egen avgud som betyder mest för oss och som påverkar hur vi mår och känner. Detta kan alltså vara något (karriär, pengar, material etc.) eller någon (familj, vänner, djur etc).

Detta beskriver Bibeln klart och tydligt som avgudadyrkan och som YHWH själv förbjuder strikt i sitt allra första budord till människan:

”Jag Är YHWH din Gud, du skall inte ha andra gudar vid sidan av Mig.” (2 Mosebok 20:3)

Jesus är således antingen Gud den Allsmäktige eller så är han en falsk gud.

Han kan inte vara både och.

Han kan inte vara både Gud och ”en gud”.

Ett oerhört starkt bibelord som befäster detta strikta förhållningssätt finner vi hos profeten Jesajas där Herren YHWH själv säger:

Jag Är YHWH och det finns ingen annan. Utom Mig finns ingen Gud.” (Jesaja 45:5)

Skriftens vittnesbörd om att Jesus är YHWH är lika klar som himmelen om dagen och vi ska utifrån 14 olika områden titta närmare på detta. Viktigt att poängtera innan är att jag, på grund av den oerhörda mängd bibelord, endast kommer mäkta med att presentera ett axplock av alla skriftställen som vittnar om att Jesus är YHWH. Vill man därför ha ännu fler skriftställen kring denna fråga så är min varma rekommendation att man läser igenom Bibeln noggrant, från första till sista sidan, ty där finns det fullständiga vittnesmålet för människan om Jesus Kristus.

Utifrån följande områden kommer jag nu att stapla upp ett dussintal referenser från Skrifterna som vittnar om att Gud YHWH Är:

 1. Evig – YHWH har alltid existerat och kommer alltid att existera
 2. Skaparen – YHWH har skapat allt som är synligt och osynligt
 3. Domaren – YHWH är den slutgiltige domaren som kommer att avgöra människans eviga tillstånd
 4. Frälsaren – YHWH är den korsfäste Kristus och människans enda räddare och frälsare
 5. Konungen – YHWH är Konungen över hela jorden och dess konungar
 6. Herren – YHWH är Herren över hela jorden och dess herrar
 7. Brudgummen – YHWH är brudgummen i relation till alla troende och gudfruktiga
 8. Klippan – YHWH är Klippan på vilken det enda kan stå kvar i evighet
 9. Värdig tillbedjan – endast YHWH skall dyrkas och tillbes.
 10. Den som kan ge syndernas förlåtelse – endast YHWH kan förlåta människan för hennes synder.
 11. Alpha och Omega – YHWH är Alpha och Omega
 12. Den Förste och den Siste – YHWH är den Förste och den Siste
 13. Den som sitter på tronen – YHWH är den som sitter på tronen och regerar
 14. YHWH ska komma, en första och en andra gång, till världen.

Vidare kommer jag, utifrån samma områden, stapla upp ett dussintal referenser från Skrifterna som vittnar om att Jesus Är:

 1. Evig – Jesus har alltid existerat och kommer alltid att existera
 2. Skaparen – Jesus har skapat allt som är synligt och osynligt
 3. Domaren – Jesus är den slutgiltige domaren som kommer att avgöra människans eviga tillstånd
 4. Frälsaren – Jesus är den korsfäste Kristus och människans enda räddare och frälsare
 5. Konungen – Jesus är Konungen över hela jorden och dess konungar
 6. Herren – Jesus är Herren över hela jorden och dess herrar
 7. Brudgummen – Jesus är brudgummen i relation till alla troende och gudfruktiga
 8. Klippan – Jesus är Klippan på vilken det enda kan stå kvar i evighet
 9. Värdig tillbedjan – Jesus skall dyrkas och tillbes.
 10. Den som kan ge syndernas förlåtelse – Jesus kan förlåta människan för hennes synder
 11. Alpha och Omega – Jesus är Alpha och Omega
 12. Den Förste och den Siste – Jesus är den Förste och den Siste
 13. Den som sitter på tronen – Jesus är den som sitter på tronen och regerar
 14. Jesus ska komma, en första och en andra gång, till världen.

———————————————————————————————————————————————–

 

YHWH Är Evig

Men Du, YHWH, tronar i evighetsläkte efter släkte skall komma ihåg Dig.” (Psaltaren 102:13)

”Innan bergen blev till och Du skapade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är Du, Gud.” (Psaltaren 90:2)

”YHWH regerar i evighetsin tron har Han gjort till ett domarsäte.” (Psaltaren 9:8)

”YHWH är Konung alltid och för evigt, hednafolken utrotas ur Hans land.” (Psaltaren 10:16)

 

Jesus Är Evig

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.” (Johannesevangeliet 1:1)

”Fader, förhärliga nu Mig med den härlighet som Jag hade hos Dig innan världen var till.” (Johannesevangeliet 17:5)

”De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, Han som är över allting, Gud, prisad i evighet, amen.” (Romarbrevet 9:5)

”Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt Mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.” (Micah 5:2)

”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” (Hebreerbrevet 13:8)

De andra prästerna måste bli fler och fler, därför att döden hindrade dem att stå kvar i tjänst. Men eftersom Jesus lever för evigt, har Han ett prästämbete som varar för evigt.” (Hebreerbrevet 7:23-24)

Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss.” (1 Johannesbrevet 1:1-2)

”Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i Hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.” (1 Johannesbrevet 5:20)

———————————————————————————————————————————————–

 

YHWH Är Skaparen

”Du ensam är YHWH. Du gjorde himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt som är på den, haven och allt som är i dem, och Du håller dem alla vid liv. Himlens härskara tillber Dig.” (Nehemiah 9:6)

Var välsignade av YHWH, som har gjort himmel och jord.” (Psalm 115:115)

Ty så säger YHWH, Han som har skapat himlen, Han som ensam är Gud, som har format jorden och gjort den. Han som har berett den har inte skapat den till att vara öde utan format den till att bebos: Jag Är YHWH, och det finns ingen annan.” (Jesaja 45:18) 

”Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty Du har skapat allt. Genom Din vilja kom det till och blev skapat.” (Uppenbarelseboken 4:8–11)

 

Jesus Är Skaparen

”Genom Honom har allt blivit till, och utan Honom har inget blivit till, som är till.” (Johannesevangeliet 1:3)

Av Honom, genom Honom och till Honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen.” (Romarbrevet 11:36)

”Ty i Honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom Honom och till Honom. Han är till före allting, och allt består genom Honom.” (Kolosserbrevet 1:16-17)

———————————————————————————————————————————————–

 

YHWH Är Domaren

”Ty YHWH är vår domare. YHWH är vår Lagstiftare. YHWH är vår Konung. Han är den som frälsar oss.” (Jesaja 33:22)

”Han kallar på himlen där ovan och på jorden för att döma sitt folk”Församla till Mig Mina fromma, som sluter förbund med Mig vid offer.” Himlarna förkunnar Hans rättfärdighet, ty Gud är den som dömer.” (Psalm 50:4-6)

”Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras.” (Romarbrevet 2:5)

”Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi skall ju alla stå inför Guds domstol.” (Romarbrevet 14:10)

 

Jesus Är Domaren

”Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.” (2 Korinthierbrevet 5:10)

Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har Han överlämnat åt Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt Honom.” (Johannesevangeliet 5:22-23)

Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och Han som satt på den heter Trofast och Sann, och Han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar Han många kronor. Han hade ett Namn skrivet som ingen känner utom Han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det Namn Han har fått är ”Guds Ord”. (Uppenbarelseboken 19:11-13)

———————————————————————————————————————————————–

 

YHWH Är Frälsaren

Jag, Jag Är YHWHförutom Mig finns ingen frälsare.” (Jesaja 43:11)

”Led mig i Din sanning och lär mig, ty Du är min Gud, min Frälsare. På Dig hoppas jag alltid.” (Psalm 25:5)

Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.” (1 Timoteusbrevet 2:3-4)

”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall Jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till Mig som de har genomborrat. De skall sörja Honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över Honom, så som man gråter över sin förstfödde.” (Sakaria 12:10)

”Ge akt på er själva och på hela den hjord som den Helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som Han har köpt med sitt eget blod.” (Apostlagärningarna 20:28)

 

Jesus Är Frälsaren

”Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – Han som är Frälsare för sin kropp.” (Efesierbrevet 5:23)

”Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi.” (2 Petrusbrevet 1:1)

Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.” (Titusbrevet 2:11-14)

———————————————————————————————————————————————–

 

YHWH Är Konungen

”Vem är denne ärans konung? Det är YHWH Sebaot, Han Är Härlighetens Konung.” (Psalm 24:10)

”YHWH satt på sin tron när syndafloden kom, YHWH tronar som Konung för evigt.” (Psalm 29:10)

Det är Du som är min Konung, o Gud. Ge befallning om Jakobs frälsning.” (Psalm 44:5)

Lovsjung Gud, lovsjung! Lovsjung vår Konung, lovsjung! Ty Gud är Konung över hela jorden, lovsjung Honom med en psalm.” (Psalm 47:7-8)

”Bevara det som Han har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som Han skall låta oss få se när tiden är inne, Han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.” (1 Timoteusbrevet 6:14-16)

 

Jesus Är Konungen

”Pilatus sade: ”Du är alltså en konung?” Jesus svarade: ”Du säger själv att Jag är en Konung. Ja, för att vittna om sanningen är Jag född, och därför har Jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till Min röst.” (Johannesevangeliet 18:37)

”Över Hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot Honom. Där stod skrivet: ”Detta är Jesus, judarnas Konung.” (Matteusevangeliet 27:37)

”De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom Han Är herrarnas Herre och konungarnas Konung.” (Uppenbarelseboken 17:14)

———————————————————————————————————————————————–

 

YHWH Är herrarnas Herre

”Ty YHWH, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den Gud som är stor och väldig och inger fruktan, som inte är partisk och inte tar mutor.” (5 Mosebok 10:17)

”Tacka herrarnas Herre, ty Hans nåd varar i evighet.” (Psalm 136:3)

 

Jesus Är herrarnas Herre

Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det Namn han har fått är ”Guds Ord”. De himmelska härarna följde Honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. Och ut ur Hans mun kom ett skarpt svärd, som Han skall slå folken med, och Han skall styra dem med järnspira, och Han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har Han ett Namn skrivet: ”Konungarnas Konung och herrarnas Herre.” (Uppenbarelseboken 19:13-16)

———————————————————————————————————————————————–

 

YHWH Är Brudgummen

Ty som när en ung man gifter sig med en jungfru, så skall dina barn gifta sig med dig, och som en Brudgum fröjdar sig över sin brud, så skall din Gud fröjda sig över dig.” (Jesaja 62:5)

 

Jesus Är Brudgummen

Johannes svarade: ”Ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från Himlen. Ni kan själva vittna om att jag sade: Jag är inte Messias. Jag är sänd framför Honom. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän, som står där och hör Honom, gläder sig innerligt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre.” (Johannesevangeliet 3:27-30)

Sedan kom Johannes lärjungar fram till Honom och frågade: ”Varför fastar inte dina lärjungar, när både vi och fariséerna fastar?” Jesus svarade dem: ”Inte kan väl Brudgummens vänner sörja, så länge Brudgummen är hos dem? Men det skall komma dagar när Brudgummen tas ifrån dem, och då skall de fasta.” (Matteusevangeliet 9:14-15)

———————————————————————————————————————————————–

 

YHWH Är Klippan

Ingen är helig som YHWH, ty ingen finns utom Dig. Ingen klippa är som vår Gud.” (1 Samuelsboken 2:2)

De kom ihåg att Gud var deras Klippa, att Gud, den Högste, var deras återlösare.” (Psalm 78:35)

”Ty YHWH:s Namn skall jag förkunna, ge ära åt vår store Gud. Han Är Klippan, fullkomliga är Hans gärningar, ty alla Hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är Han.” (5 Mosebok 32:3-4)

”Frukta inte och var inte förskräckta. Har Jag inte för länge sedan låtit er höra om detta och förkunnat det? Ni är ju Mina vittnen. Finns det någon Gud förutom Mig? Nej, det finns ingen annan Klippa, jag vet ingen.” (Jesaja 44:8)

 

Jesus Är Klippan

Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den Klippan var Kristus.” (1 Korinthierbrevet 10:3-4)

”Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.” (1 Korinthierbrevet 3:11)

”Men Han såg på dem och frågade: ”Vad menas då med detta ord i Skriften: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en Hörnsten?” (Lukasevangeliet 20:17)

———————————————————————————————————————————————–

 

Endast YHWH förtjänar att dyrkas och tillbes 

”Du skall inte tillbe någon annan gud, ty YHWH heter Nitälskare. En nitälskande Gud är Han.” (2 Mosebok 34:14)

Alla folk som Du har gjort skall komma och tillbe inför Dig, Herre, de skall ära Ditt Namn. Ty Du är stor och Du gör under. Du ensam är Gud.” (Psaltaren 86:9-10)

”Jesus svarade: ”Det står skrivet: YHWH, din Gud, skall du tillbe, och endast Honom skall du tjäna.” (Lukasevangeliet 4:8)

”Det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat mig detta. Men han sade till mig: ”Gör inte det! Jag är tjänare liksom du och dina bröder profeterna och de som håller fast vid orden i denna bok. Gud skall du tillbe.” (Uppenbarelseboken 22:8-9)

 

Jesus förtjänar att dyrkas och tillbes 

”Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra.” (Matteusevangeliet 2:11)

”De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbad Honom och sade: ”Du är verkligen Guds Son.” (Matteusevangeliet 14:32-33)

”Och se, Jesus kom emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och fattade om Hans fötter och tillbad Honom.” (Matteusevangeliet 28:9)

”De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg Honom, tillbad de Honom, men andra tvivlade.” (Matteusevangeliet 28:16-17)

Och medan Han välsignade dem, skildes Han från dem och blev upptagen till himlen. De tillbad Honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje.” (Lukasevangeliet 24:51-52)

Jesus fick höra att de hade drivit bort honom, och när han fann honom sade Han: ”Tror du på Människosonen?” Han svarade: ”Vem är Han, Herre? Tala om det så att jag kan tro på Honom.” Jesus sade: ”Du har sett Honom. Den som talar med dig, Han Är det.” Då sade mannen: ”Jag tror, Herre.” Och han tillbad Honom. Jesus sade: ”Till en dom har Jag kommit i världen, för att de som inte ser skall se och för att de som ser skall bli blinda.” (Johannesevangeliet 9:35-39)

I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och Han närmade sig den Gamle och fördes fram inför Honom. Åt Honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna Honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och Hans rike skall inte förstöras.” (Daniel 7:13-14)

Och när Han låter den Förstfödde träda in i världen, säger Han också: Alla Guds änglar skall tillbe Honom.” (Hebreerbrevet 1:6)

Och de sade med hög röst: ”Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen.” Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga: ”Honom som sitter på tronen, Honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter.” Och de fyra väsendena sade: ”Amen”. Och de äldste föll ner och tillbad.” (Uppenbarelseboken 5:12-14)

”För att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt Honom.” (Johannesevangeliet 5:23)

———————————————————————————————————————————————–

 

Endast YHWH kan förlåta människan för hennes synder

Och YHWH gick förbi honom där han stod och ropade: ” YHWHYHWH! – en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen och barnbarnen, ja, tredje och fjärde släktledet.” (2 Mosebok 34:6-7)

Du, YHWH, är god och vill förlåta, Du är stor i nåd mot alla som ropar till Dig.” (Psaltaren 86:5)

Lova YHWH, min själ, och glöm inte alla Hans välgärningar, Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar.” (Psaltaren 103:2-3)

”Må Du då höra det i himlen där Du bor och förlåta och utföra Ditt verk, och ge var och en efter hans gärningar, eftersom Du känner hans hjärta. Ty endast Du känner alla människors hjärtan.” (1 Kungaboken 8:39)

Det är Jag, Jag som för Min egen skull stryker ut dina överträdelser, dina synder kommer Jag inte mer ihåg.” (Jesaja 43:25)

”Men hos YHWH, vår Gud, finns barmhärtighet och förlåtelse.” (Daniel 9:9)

Vem är en Gud som Du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvedel. Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty Han har behag till nåd. Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup.” (Mika 7:18-19)

Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan: ”Varför talar han på det sättet? Han hädar! Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud.” (Markusevangeliet 2:6-7)

 

Jesus förlåter människan för hennes synder

”Där förde de till Honom en lam man, som låg på en bädd. Och då Han såg deras tro, sade Han till den lame: ”Var vid gott mod, Mitt barn. Dina synder är förlåtna.” (Matteusevangeliet 9:2)

”Jesus såg deras tro och sade till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” (Markusevangeliet 2:5)

Sedan sade Han till henne: ”Dina synder är förlåtna.” Då började de andra bordsgästerna fråga sig: ”Vem är den här mannen, som till och med förlåter synder?” Men Jesus sade till kvinnan: ”Din tro har frälst dig. Gå i frid.” (Lukasevangeliet 7:48-50)

”Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (1 Johannesbrevet 1:9)

———————————————————————————————————————————————–

 

YHWH Är Alpha och Omega

”Jag Är Alpha och Omega, säger Herren Gud, Han som Är och som Var och som Kommer, den Allsmäktige.” (Uppenbarelseboken 1:8)

Han som satt på tronen sade: ”Se, Jag gör allting nytt.” Och Han sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.” Han sade också till mig: ”Det har skett. Jag Är Alpha och Omega, Begynnelsen och Änden. Åt den som törstar skall Jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Den som segrar skall få detta i arv, och Jag skall vara hans Gud, och han skall vara Min son.” (Uppenbarelseboken 21:5-7)

 

Jesus Är Alpha och Omega

”Se, Jag kommer snart och har Min lön med Mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag Är Alpha och Omega, den Förste och den Siste, Begynnelsen och Änden.” (Uppenbarelseboken 22:12-13) 

———————————————————————————————————————————————–

 

YHWH Är den Förste och den Siste

”Vem har planerat och utfört detta? Det är Han som från begynnelsen kallade fram människors släkten. Jag, YHWH, är den Förste och den Siste. Jag är denne Gud.” (Jesaja 41:4)

Så säger YHWH, Israels Konung, och Hans Återlösare, YHWH Sebaot: Jag Är den Förste och Jag Är den Siste, förutom Mig finns ingen Gud.” (Jesaja 44:6)

 

Jesus Är den Förste och den Siste

När jag såg Honom, föll jag ner som död för Hans fötter, och Han lade sin högra hand på mig och sade: ”Var inte förskräckt. Jag Är den Förste och den Siste och den levande. Jag var död, och se, Jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet.” (Uppenbarelseboken 1:17-18)

———————————————————————————————————————————————–

 

YHWH sitter på Tronen

Ty Gud Är Konung över hela jorden, lovsjung Honom med en psalm. Gud Är Konung över hednafolken, Gud sitter på sin heliga tron.” (Psalm 47:8-9)

”I det år då kung Ussia dog, såg jag YHWH sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på Hans mantel uppfyllde Templet.” (Jesaja 6:1)

 

Jesus sitter på Tronen

Men om Sonen säger Han: Gud, Din Tron står i evigheters evighet, och rättens spira är Ditt Rikes spira.” (Hebreerbrevet 1:8)

”När Människosonen kommer i sin Härlighet och alla änglar med Honom, då skall Han sätta sig på sin Härlighets Tron.” (Matteusevangeliet 25:31)

———————————————————————————————————————————————–

 

YHWH förväntades komma enligt Gamla Testamentets profeter

”Säg till de försagda: ”Var starka, frukta inte!” Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas.” (Jesaja 35:4-5)

En röst ropar i öknen: Bered väg för YHWHbana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.” (Jesaja 40:3)

Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din Konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är Han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl.” (Sakaria 9:9)

 

Jesus är den som kom enligt Gamla och Nya Testamentet

”Därför skall YHWH själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel (Gud är med oss).” (Jesaja 7:14)

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På Hans axlar vilar herradömet, och Hans Namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.” (Jesaja 9:6)

”Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste.” (1 Timoteusbrevet 1:15)

Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem, tog de palmblad och gick ut för att möta Honom. Och de ropade: ”Hosianna! Välsignad är Han som kommer i Herrens Namn, Han som är Israels konung.” Och Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, såsom det står skrivet: Frukta inte, du Sions dotter! Se, din Konung kommer, ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod inte detta från början. Men när Jesus hade blivit förhärligad, kom de ihåg att just detta var skrivet om Honom och att man hade gjort så med Honom.” (Johannesevangeliet 12:12-16)

———————————————————————————————————————————————–

 

YHWH skall komma tillbaka

”Jubla skall alla skogens träd inför YHWH, ty Han kommer, ty Han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.” (Psalm 96:13)

Ja, Herren, YHWH kommer med makt, Hans arm visar sin makt. Se, Han har med sig sin lön, Hans segerbyte går framför Honom.” (Jesaja 40:10)

Han skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten.” (Romarbrevet 2:6-8)

”Sedan skall YHWH gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som Han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall Han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid. Då skall YHWH, min Gud, komma och alla heliga med dig. Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus skall förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av YHWH, inte dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen kommer blir det ljust. Det skall ske på den dagen att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot Östra havet och andra hälften mot Västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så. YHWH skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske: YHWH är en och Hans Namn är ett.” (Sakaria 14:1-9)

 

Jesus skall komma tillbaka

Se, Han kommer med molnen, och varje öga skall se Honom, även de som har genomborrat Honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över Honom. Ja, amen.” (Uppenbarelseboken 1:7)

”Se, Jag kommer snart och har Min lön med Mig för att ge var och en efter hans gärningar.” (Uppenbarelseboken 22:12)

”Han som betygar detta säger: ”Ja, Jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus!” (Uppenbarelseboken 22:20)

———————————————————————————————————————————————–

 

Avslutningsord

Jag har endast berört ett ytterst litet fåtal av alla de bibelverser som likställer Gud och Jesus med varandra, och skulle kunna fortsätta ett bra tag till med att stapla upp skriftställen efter varandra som vittnar om detta, men upplever att det som presenterats i denna artikel är tillräckligt för att förstå varför denna lära är så central och fundamental i den kristna tron. Jesus från Nasaret ÄR Gud i mänsklig gestalt – helt i enlighet med profetiorna i Gamla Testamentet (från 1 Moseböckerna till den siste profeten Malachis bokrulle) och i enlighet med Nya Testamentets vittnesmål (från evangelierna till Uppenbarelseboken).

Vad som dock kan förbrylla en när man läser Bibeln är att Skrifterna inte bara vittnar om att Jesus är YHWH utan också att två andra personer är det, nämligen Fadern och den Helige Ande, samtidigt som Skrifterna även vittnar om att Jesus har en Gud över sig…

Detta är komplext och djupt, men så har inte heller Bibeln sagt något annat än just detta – att Gud är så djup och komplex och att Han inte går att begripa med det mänskliga förståndet!

Vem är som Jag? Låt honom ta till orda, ja, lägga fram för Mig vad som har hänt alltsedan Jag insatte det gamla folket, och vad som skall komma, ja, låt dem berätta vad som kommer att ske.” (Jesaja 44:7)

Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty Jag Är Gudoch det finns ingen annan Gud, ingen som Jag.” (Jesaja 46:9)

I nästkommande artikel ska jag därför skriva om Guds Treenige Natur och visa på att Gamla Testamentet och Nya Testamentet vittnar om att gudomen YHWH består utav Tre Personer – Fadern och Sonen och den Helige Ande, och i artikeln som kommer därefter ska jag förklara varför Jesus, den andre personen i Treenigheten, har en Gud över sig.

Viktigast just nu är dock att förstå att Jesus är Gud – ty hela ens eviga tillstånd faller om man inte tror på det eftersom man då förnekar Honom för den Han Är* – YHWH.

”Jesus svarade: ”Amen, amen säger Jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.” (Johannesevangeliet 8:58)

Thomas svarade Honom: ”Min Herre och min Gud!” Jesus sade till honom: ”Därför att du har sett Mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser.” (Johannesevangeliet 20:28)

”Därför sade Jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.” (Johannesevangeliet 8:24)