Inför det svenska regeringsvalet 2018

Vi lever i en profetisk tid och det gäller därför att vara vaksam för att förstå vad som sker runt omkring oss och mitt framför våra egna ögon.

Imorgon, söndag den 9:e september 2018, kommer det att vara färdig röstat i landet och en ny regering kommer därefter att presenteras.

Den 9:e september 2018 är alltså valdagen som kommer att visa på Sveriges nya framtid.

Den 9:e september 2018 är också första dagen på det nya året enligt den judiska kalendern.

September (”Teshri´in” på hebreiska) betyder ”början” och Sverige ska nu börja (teshri) förstå att YHWH är Gud den Allsmäktige, Domaren över jordens alla riken, och att det finns konsekvenser för synd och orättfärdighet.

Det har pågått oerhörda aktiviteter i andevärlden inför valet där positioner flyttats och ändrats i relation till Sverige. Väldiga andefurstar har tagit sin plats på flera områden i landet och vi kommer snart att se detta ta sin form i den fysiska världen.

Politik är inget som upptar min tid eller mitt intresse och därför har jag varken följt diskussionerna om partierna eller lyssnat på vad de olika partierna har att säga.

Det verkar dock som att den allmänna uppfattningen inför valet är att man anser att SD är det enda partiet som både har möjlighet att vinna valet samtidigt som det är det enda partiet som skiljer sig från de andra partierna i värderingar och åsikter. Många verkar därför tro att SD är Sveriges hopp om en förändrad framtid.

YHWH har dock visat mig att landet inte kommer att omvända sig vilket därför innebär att vi inte kommer att se en positiv förändring i landet efter valet.

Vilka som vinner valet väljer jag att inte säga men det jag har fått se är två partier med färgen blå på topp efter valet. Dessa partier kommer vidare att ingå i ett samarbete med varandra.

Det ena partiet bär på en mask som det gömmer sig bakom medan det andra paritet bär på högmod och arrogans.

Det partiet som bär på en mask är likt en varg i fårakläder som bär på en kristen mask som talar lockande och smickrande ord och som kristna har låtit sig smickras och bedras utav medan det andra partiet har ett stort huvud och ett litet hjärta och erfarenhet sedan en liten tid tillbaka av att sitta på tronen i Sverige.

Valresultatet kommer inte att gynna Sverige utan endast vara en bekräftelse på landets vägran att underordna sig Gud och de domar som YHWH har fastställt för landet kommer att fortsätta fällas.

Profetians ord kommer alltså att fortsätta gå i uppfyllelse efter valet där de stora katastroferna kommer att börja äga rum runt omkring i hela landet.

Vi kommer att börja se och höra om protester och upplopp i förorterna där kriminaliteten kommer att eskalera och fullständig anarki kommer att råda.

Extrem kyla kommer att drabba landet samtidigt som stora delar av landet kommer att vara utan ström och vatten.

Den svenska kronan kommer att rasera och landet kommer att kollapsa.

Kristna kommer att tala om landets synd som orsak till detta miserabla tillstånd men de kommer att avvisas och hatas utav allmänheten.

När landet till slut har kollapsat så kommer det att behöva resas upp igen men på grund av att Sverige inte längre kan stå på egna ben så kommer politiska ledare utifrån att ta över landet och bilda en ny svenskregering med helt nya lagar och regler.

Den nya regering kommer att införa en ny ordning med större kontroll och övervakning på individen i samhället och ett nytt betalsystem kommer att presenteras som både moderna och effektivare än något tidigare betalsystem.

Religionsfrihet och yttrandefrihet kommer att avskaffas och Bibeln kommer att vara den första skrift som kommer att förbjudas. Kristna kommer att börja förföljas intensivt och aggressivt av myndigheten på ett sätt som aldrig någonsin tidigare har skett i Norden.

Vilken ordning av den slutgiltiga anti-kristliga diktaturen denna regering har kan jag inte yttra mig om just nu men en sak är säker och det är att det inte kommer att vara som förr och mycket snart kommer det som förr varit endast vara ett minne blott.

Mycket är på väg att ske och kommer att ske redan inom kort. Oavsett i vilken hastighet alla dessa händelser kommer att äga rum så är Skriften tydlig med att vi lever i de sista dagarna i och med Jesu första ankomst till världen.

Frågan som du behöver ställa dig, min vän, är om du är redo för Jesu återkomst till världen?

”Se, Jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” (Uppenbarelseboken 16:15)