Den andliga striden – är du upprustad och redo att kriga?

I den stund som en människa väljer att ta emot Guds gåva om evigt liv i Jesus Kristus så händer det något oerhört mäktigt och omskakande i andevärlden. Ja, i den stund då en människa väljer att förneka sig själv och underordna sig Herren Jesus så utbryter det, bokstavligt talat, ett stort andligt jubel samt en djup andlig bedrövelse!

Vilka är det som firar och sörjer över att en människa omvänder sig till Kristus?

Herren Jesus ger oss svaret på den frågan med en vacker beskrivning!

”På samma sätt, säger Jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.” (Lukasevangeliet 15:10)

Så Guds heliga änglar jublar och gläder sig över en syndares frälsning men vilka är det som grämer sig?

Jo, det är satan och de övriga onda andemakter!

Bibeln är nämligen väldig tydlig med att det, ur ett andligt perspektiv, endast finns två sorters människor. Den ena gruppen av människor är de som är pånyttfödda och som genom det blivit Guds barn medan den andra gruppen av människor är personer som inte är pånyttfödda och som därför fortfarande är barn till djävulen (1 Johannesbrevet 3:10).

När en person därför omvänder sig från sin syndiga livsstil, sätter sin tro till Jesus försoningsverk på Golgota och gör Honom till sin Herre och Gud så sker en mirakulös födelse inom den personen genom Guds Ande och personen blir på så sätt pånyttfödd.

Ja, personen blir ett Guds barn och övergår från att ha djävulen till sin fader till att nu istället ha Herren יהוה (YHWH) som sin Far!

Hallelujah! Därav glädjen och besvikelsen i andevärlden!

Men åt alla som tog emot Honom gav Han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på Hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud.” (Johannesevangeliet 1:12-13)

Det finns alltså en andlig strid om människors själar där satan och demonerna befinner sig på den ena sidan medan Herren Jesus med alla Hans heliga änglar står på den andra sidan. Vem är det striden handlar om?

Jo, om människan!

Om mig och dig!

I denna strid befinner sig nämligen människan i mitten, med den unika förmågan att utifrån sin fria vilja besvara eller avböja Guds kärlek och nåd – som Gud har uppenbarat för varje människa genom skapelsen och inte minst genom evangeliet om sin Sons försoningsdöd på Golgota.

Människan kan antingen bejaka frälsningserbjudandet eller avböja det och det sistnämnda är exakt vad satan vill och strävar efter.

Att icke kristna inte förstår att det pågår en andlig strid är självklart oroande dock så är det fullt förståeligt – de har ju inte lärt känna sanningen och fått sina ögon öppnade för vad som försiggår mitt framför näsan på dem!

Men vad som är ännu mer oroväckande är att det finns kristna som inte är medvetna om denna ständiga strid i andevärlden.

Det Nya Testamentet vittnar dock mycket tydligt om att satan, den onde, är den som håller i de aktiviteter som pågår i världen (1 Johannesbrevet 5:19) och vi får veta att hans högsta strävan är att få människan att leva på ett sätt som håller henne borta från Gud i så hög utsträckning som möjligt så att hon inte kan få sina synder förlåtna (2 Korinthierbrevet 4:4).

För människor som dock har kommit till tro på Herren Jesus och hos vilka evangeliet har slagit rot inom så har något nytt påbörjats – ja, ett nytt liv i ljus!

”Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer Mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Johannesevangeliet 8:12)

Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att Han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta!” (Efesierbrevet 2:1-5)

Det som händer omedelbart efter frälsningen är att en tid av romans med Jesus inleds och man blir likt ett spädbarn inför Gud Fadern som tar hand om en och beskyddar en genom allt i vardagen. Inte sällan så felar man under denna ”spädbarns-period” där man klantar till sig, hamnar i fel umgänge och trampar fel men Gud har liksom en sån översyn och nåd över en att man inte drabbas av de konsekvenser man annars kanske skulle drabbats utav om man hade felat på samma sätt som erfaren kristen.

Ett exempel på detta skulle kunna vara att man som nyfrälst hamnar i ett ockult sammanhang där besvärjelser kommer över en av avgudadyrkare men med Guds nåd så beskyddas man så att man inte drabbas av något ont. För en erfaren kristen skulle däremot konsekvenserna vara förödande och leda till att man bjuder in en demon till sig.

Denna fas av det kristna livet kännetecknas också av en oerhört stark och passionerad kärlek till Jesus och det är inte så ovanligt att man också upplever en stor syndanöd och sorg över sitt tidigare liv där man ignorerat och avvisat Gud. Denna känsla av både djup ånger och euforisk kärlek för sin nyvunna Frälsare går liksom hand i hand (Lukasevangeliet 7:47).

Efter denna period, av ljuvlig romans med Kristus och omhändertagande av Gud Fadern, så förändras sakteligen saker och ting för den troende som, förhoppningsvis, har växt till i sin tro och gått från att vara ett andligt spädbarn till att bli en ungdom i andlig bemärkelse.

Detta innebär isåfall att personen har lärt sig grunderna i den kristna tron och förmodligen också kommit till insikt om att alla som kallar sig kristna inte är, för den sakens skull, pånyttfödda eller ens troende (Hebreerbrevet 6:1-2).

Man har förmodligen också börjat bli intresserad för den Helige Andes nådegåvor och inte minst för Guds kallelse i ens egna liv (1 Korinthierbrevet 14:1).

Inte sällan vill man också ut så snabbt som möjligt och demonstrera sin djupa kärlek till Jesus genom att hålla alla Hans bud (Johannesevangeliet 14:15) och predika evangeliet för hela skapelsen!

Det är verkligen en fröjd att få se den iver som människor får för Herren Jesus efter sin omvändelse men vad många nyfrälsta tyvärr missar är de nu, i och med att de blivit frälsta, hamnat på satans radar som till varje pris kommer att försöka få dem på fall!

Detta, att hamna på satans radar, gäller självklart inte endast nyfrälsta utan även kristna som vandrat med Herren i flera år!

Satan slutar helt enkelt inte med att vilja få en i helvetet bara för att man ångrat sig sina synder och valt att följa Jesus utan han är tvärtom nu, mer än någonsin tidigare, motiverad till att fälla och snärja en för att göra det sista värre än det första för den treonde:

Om de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och kommit undan världens smitta men sedan återigen låter sig snärjas och besegras av den, då blir slutet värre för dem än början. Det hade varit bättre för dem att aldrig ha lärt känna rättfärdighetens väg än att lära känna den och sedan vända sig bort från det heliga budskap som anförtrotts dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: ”Hunden vänder om till sin spya, och tvättat svin vältrar sig i smutsen.” (2 Petrusbrevet 2:20-22) 

Därför så skriver också Aposteln Petrus att vi som kristna ständigt måste vara på vår vakt och förstå att satan är likt ett rovdjur ute efter att skada oss på alla möjliga sätt:

”Var nyktra och vakna! Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka.” (1 Petrusbrevet 5:8)

Vad som då händer när kristna är omedvetna om det andliga krig som de befinner sig i (där deras egna själar står högst på spel) är att de utsätter sig för extrema risker till att skadas och såras. Ett krig går ju ut på att just vinna eller förlora och då så antingen skadas man eller skadar…

Bibeln beskriver inte heller satan direkt som någon mild och omtänksam person utan som en hänsynslös mördare som utan någon som helst barmhärtighet strävar efter att slakta, förgöra och döda:

”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda.” (Johannesevangeliet 10:10)

Om man därför kliver ut i detta fruktansvärda krig utan förberedelse, utan beskydd och utan vapenrustning så kommer man självklart att utsätta sig själv för stor skada. Det är inte så att man lär råka illa ut utan man kommer att bli slagen, sårad och kanske till och med dödad – precis som vid ett fysiskt krig!

Det finns ingen vettig krigssoldat som går ut i krigstjänst utan sin vapenrustning – av just den anledningen att det vore dårskap och chansen till att överleva i princip noll. På samma sätt är det i den andliga krigstjänsten och när kristna därför väljer att inte ta på sig sin vapenrustning så blir konsekvenserna ofta att de såras hårt och djupt.

Eftersom människan består av ande, själ och kropp så är också de andliga attackerna riktade mot var en och av dessa delar av människan.

Satan, den gamle ormen, stjäl, slaktar och dödar kroppsligt i form av fysiska sjukdomar såsom cancer, benskörhet, borrelia etc.

Satan, den store draken, stjäl, slaktar och dödar psykiskt i form av mental trötthet, ångest, depression etc.

Satan, denne världens furste, stjäl, slaktar och dödar andligt i form av tvivel, svag tro, orenhet, villfarelse etc.

Du kanske nu tänker:

”Men… vart är Gud i allt detta?”

”Gud ska ju beskydda oss kristna?”

Min kristne vän, Herren Gud יהוה (YHWH) är den som strider för de troende! (5 Mosebok 20:4)

Herren יהוה (YHWH) är mitt i denna strid och slåss för sina heliga!

Han var ju den som beskyddade mig och dig och förde över oss från andra sidan mörkret till ljuset!

Men om vi kristna i denna strid inte själva gör som Han har sagt att vi ska göra i sitt ord, om vi kristna inte är vaksamma och klär oss i den vapenrustning som Han har gett oss, genom vilken vi är kallade till att strida med tillsammans med Honom – ja, då kan vi inte räkna med något annat än att vi kommer att bli slagna under stridens gång.

Detta andliga kriget skiljer sig nämligen inte från ett fysiskt krig och på samma sätt som man kan räkna med att man kommer att råka illa ut ifall man inte bär på sin vapenrustning i ett pågående krig, även om man har den främsta befälhavaren på sin sida, så kan man inget annat heller än att förvänta sig att råka illa ut i det andliga kriget – även att man har självaste Herren יהוה (YHWH) på sin sida!

Men min syster och bror de glada nyheterna är att den vapenrustning vi har fått är mäktig och oerhört kraftfull!

De vapen som du har fått till ditt förfogande av Gud, min syster och bror, är inte svaga utan kraftfulla och ger dig makt att krossa alla möjliga ogudaktiga, orena och lömska tankar som kommer emot dig.

”Ty även om vi lever här i världen, så strider vi inte med världsliga vapen. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad, så snart ni har blivit fullkomligt lydiga.” (2 Korinthierbrevet 10:3-6)

Hallelujah! Vilken auktoritet!

Frågorna vi nu dock behöver ta reda på är:

Hur använder vi dessa vapen som har makt inför Gud?

Vilka är exakt de vapen vi har fått av Herren?

Vart ska vi gå för att hämta ut dessa vapen? 

Och svaren på dessa frågor får vi av Aposteln Paulus!

”Hämta nu styrka hos Herren och från Hans oerhörda kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens lömska angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkrets värld, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med fridens evangelium. Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den ones alla brinnande pilar att slockna. Grip frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön, och bed alltid i Anden. Håll er alltid vakna och håll ut i bön för alla de heliga.” (Efesierbrevet 6:10-18)

Lägg märke till att vi först uppmanas att ”hämta styrka hos Herren” och att sedan att vi ska ta på oss ”hela” Guds vapenrustning.

I passagen förklaras vad varje del i vapenrustningen är för något men det som jag också gör, och som jag funnit stor välsignelse i, är att jag relaterar till att…

…”sanningen som bälte kring mina höfter” innebär att jag strävar efter att Guds ord som ska få styra mina steg i de situationer under dagen som jag hamnar i. Detta eftersom Guds ord är sanningen samt att våra fotsteg som människor är kopplade till våra höfter. Om vi då har sanningen som bälte kring våra höfter så vandrar vi på sanningens väg.

…”rättfärdighetens pansar” innebär att jag ber om att få hjälp att agera rättfärdigt under dagens gång och att jag ska sträva efter att inte låta orättfärdiga tankar och idéer påverka mitt sätt att handla.

…”skorna på fötterna” innebär att jag låter mig fyllas av den frid som evangeliet ger och jag tackar Gud Fadern genom Herren Jesus över att jag inte behöver känna någon oro eller ängslan över mitt eviga tillstånd och jag behöver inte heller känna rädsla över vem jag ska korsa väg med när jag är ute och utan att jag kan istället frimodigt evangelisera och vittna för alla typer av människor. Evangeliet vittnar helt enkelt om Guds kärlek för mig och att jag har frid med Gud tack vare Jesu försoningsverk.

…trons sköld innebär att jag ber om att växa i min tro och tillit på att Gud håller sina löften och att Han strider för mig. Genom att växa i tron så bli min sköld  allt större och därmed blir det också svårare för den onde att kunna påverka mig.

…frälsningens hjälm innebär att jag tackar Gud för den kunskap Han har gett mig om vem Han är och vad Han har gjort för mig och vad Han kommer att göra för mig. Min Herre har utgjutit sitt rena och dyrbara blod för min skull och att Han uppstått från de döda för att demonstrera sin seger och makt över den onde. Inget kan rubba min tro eftersom den är grundad i kunskap och den kunskapen är bland annat att ”ingen förlåtelse för synder kan ges utan att blod utgjuts” (Hebreerbrevet 9:22) samt att graven stod tom på den tredje dagen – Herren hade uppstått och Han visar sig än idag för människor världen över som ett vittnesbörd på det. Jag är frälst och är täckt av Lammets blod – från huvudet neråt över hela min kropp!

…Andens svärd är läsning och förståelse av de heliga Skrifterna (Bibeln) och jag ber om att Abraham, Isak och Jacobs Gud, Herren יהוה (YHWH), ska fortsätta välsigna mig med andlig kunskap och insikt. Jag ber Ljusens Fader om ljus över att förstå Hans ord och växa i kärlek till Hans Enfödde Son genom den Helige Ande ledning och smörjelse.

Hallelujah!

Nu är man redo för att strida – välupprustad!

Hela Guds vapenrustningen är på och man ska nu ständigt vandra klädd i den vilket innebär att man inte ska göra något av egen kraft utan med Guds kraft!

”Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.” (Romarbrevet 8:14)

”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär.” (Galaterbrevet 5:16)

Med vapenrustning är vi kristna inte endast beskyddade från den ondes lömska angrepp utan vi är också nu redo att befria och rädda människor undan hans välde och föra människor till Herren Jesu Kristi saliga och eviga rike!

Och Jesus sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I Mitt Namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.” (Markusevangeliet 16:15-18)

Må denna artikel har varit till välsignelse för dig älskade broder och syster i Herren. Jag uppmanar dig starkt att memorera dessa skriftställen och jag råder dig till att citera dem så ofta som du kan. Först och främst vid varje morgon innan du lämnar ditt hem och sedan så fort du upplever motstånd under dagens gång!

Kom ihåg att vår Herre har uppstått från de döda och att vi har seger i Hans Namn! Hallelujah!

Ja, läs och begrunda den auktoritet som Herren Jesus har gett oss, min syster och min bror!

”Jag såg Satan slungas ned från himlen som en blixt. Se, Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela härskara. Ingenting skall någonsin skada er!” (Lukasevangeliet 10:18-19)

Hallelujah! Tack Jesus! Tack för att Du har all makt i Himlen och på jorden att vi inte behöver frukta något eller någon eftersom Du, herrarnas Herre och konungarnas Konung, är med oss! Tack för att vi får tillhöra Din fårfålla! Tack för att vi får fortsätta utföra Dina verk här på jorden till den Dagen då Du kommer tillbaka!

”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad Jag har befallt er. Och se, Jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matteusevangeliet 28:18-20)