Djävulen – brottslingen som alltid lämnar brottsplatsen i tid…

Eftersom djävulen är självaste lögnen personifierad (John 8:44) så ligger det i hans natur att ge oss en felaktig bild av honom. Detta gör han på olika sätt – genom media, religioner, filosofier, utbildningssystem, underhållningsbranschen etc. – och ju felaktigare bild vi har av honom desto mindre troligt är det att vi upptäcker och kan skydda oss mot hans angrepp.

Därför kommer jag i denna artikel börja med att berätta hur satan INTE ser ut för att på så sätt visa hur skickligt han bedragit människor till att skapa en oroväckande falsk bild av honom…

Djävulen är INTE någon halvmänniska med bockfötter, två horn i röd pyjamas och med en eldgaffel i handen. Den bilden, som de flesta människor får när de tänker på honom, är inte Bibelns bild av satan, utan hans egen – och den är en av hans viktigaste verk.

För om vi går runt och föreställer oss honom som en uppenbarligen obehaglig och skrämmande varelse som endast uppträder inom djävulsdyrkan och satanistiska sekter så är risken stor att vi missar att se honom för den han verkligen är – en osynlig, mäktig och destruktiv andevarelse med subtila och sofistikerade metoder för att vilseledda människor.

För satan så finns det grovt förenklat två typer av människor som han bara älskar – de som är livrädda för honom och de som ignorerar honom helt. Bägge persontyperna är självdestruktiva och ger honom utrymme till att fritt kunna utöva sin påverkan och makt över personen ifråga.

I tidigare artiklar har jag förklarat att satan är en mäktig ängel som bokstavligen slängdes ut ur Himmelriket efter ett uppror som han startade i syfte att ta över Guds tron. Han ”sparkades ut” men har fått TILLÅTELSE av Gud att styra här på jorden – detta så att alla änglar och människor ska se och förstå konsekvenserna av hans ledarskap och för människornas del så ska detta förhoppningsvis leda till att man väljer att följa och leva efter Guds bud och inte efter satans inflytande och uppmaningar – vilka i grund och botten går ut på att man varje människa ska följa sig själv.

Detta innebär således att Gud inte kämpar mot satan som om det vore en jämbördig motståndare då Gud, bokstavligen, kan förgöra honom på ett ögonblick, men istället låter honom leva för att så många som möjligt ska bli räddade genom Kristus Jesus.

Allt detta innebär också att satan inte befinner sig i något underjordiskt helvete där han står redo att ta emot icke frälsta syndare som han ska plåga i all evighet med eld och rykande svavel… Nej, han befinner sig i världen, bland oss.

Låt oss nu titta närmare på satans inflytande och fokus – vad han sysselsätter sina dagar med i denna värld. Vi kan börja med hans huvudsakliga uppgift vilken är att förhindra människan till att uppnå sitt existentiella syfte – att bli Guds fullkomliga avbild och få evigt liv.

Han har med andra ord inte som HUVUDSYFTE att locka enskilda människor till att begå tillfälliga dumheter, även om det också ingår i hans ”att göra lista”, och han är absolut inte ute efter att skrämmas – tvärtom!

Han är ute efter att umgås med människor, bli en vän som man vänder sig till för att få tröst, hopp, glädje och lycka. På så sätt kommer han att kunna fortsätta bibehålla sin position som ”denna världens furste”. För i och med umgänget med människan ser han till att hon lever på ett sätt som distanserar henne från Gud allt eftersom, samtidigt som han ser till att få hela mänskligheten till att förgöra sig själv.

Jesus beskriver honom som en tjuv som är här för att ”stjäla, förstöra och döda” (John 10:10) och detta är något han gör på det mest systematiska och metodiska sätt man kan tänka sig – obemärkt och sofistikerat, steg för steg, från den lägsta nivån till den högsta, genom att introducera någon form av nedbrytande faktor och låta den växa och sprida sig. Samtidigt som han själv håller sig utanför bilden.

Det kan vara en enskilds människas tro och hälsa, en familjs enhet och gemenskap, arbetsklimatet inom en organisation eller ett samhälles värdegrund och ideologi. Och det är inte genom att dela ut ”flyers” ute på torget till rörelser inom djävulsdyrkan, satanistiska sekter och voodookulter som han gör detta genom, utan det rör sig om något mycket subtilare än så.

Precis som i Edens lustgård (1 Moseboken 3:4–5) så erbjuder han attraktiva alternativ till Guds väg (Matteus 4:8–9) för att på alla möjliga sätt se till att skapelseplanen inte uppfylls.

Han gör detta genom att styra människan till att utveckla egenskaper som avundsjuka, hat, fåfänga, heder, rädsla, passivitet och hämndlust. Han bokstavligen njuter av att se personer lida av depression, dödsångest, bitterhet, svartsjuka, egoism, girighet, och maktlystnad. Han njuter eftersom varenda en av dessa egenskaper är destruktiva och bryter ner vår karaktär. Detta får så småningom genomslag i våra närmaste relationer, på arbetsplatsen, i hemmet, i församlingen, inom politik, vid ekonomiska beslut, i religionsdialoger, i filosofie diskussioner och i vetenskap – eftersom hela samhället och allt som vi som människor gör och säger grundar sig på våra personliga värderingar, åsikter och attityder.

Ett namn som Bibeln också använder för att beskriva satan är ”frestaren” (1 Thessalonikerbrevet 3:5) och just frestelse är ett vapen han mer än gärna använder. När han, efter att ha följt en människa mycket noggrant – likt ett rytande lejon följer sitt kommande byte (1 Petrusbrevet 5:8) – så vet han efter ett tag exakt vilka frestelser vi är svaga för och hur han ska locka oss till att falla i dem… Han utför själv aldrig synden utan frestar oss till högsta möjliga grad så att vi själva utför synden. Sedan anklagar han oss, som den Anklagare han är, med att vi förtjänar dödens död – och detta alldeles riktigt, då syndens konsekvens rätteligen är död (Romarbrevet 6:23).

Frestelserna handlar inte heller först och främst om att svära, klä sig vulgärt, fuska på tentan, ljuga eller dricka alkohol etc. utan det är betydligt djupare än så. Satans frestelser har alltid varit att locka människan till att låta sig styras helt och hållet av sin natur, sina begär och sina drifter – av att vilja tillfredsställa det egna jaget. Utveckla ett beteende och ett tankesätt hos människan där hon är i centrum. En livsstil där ”mitt liv, mina åsikter, mina känslor, mina drömmar, mina val” blir ens utgångspunkt för allt man gör och tänker.

Titta på samhället som du lever i och på den mänskliga civilisationen som helhet – det är uppenbart att det är just dessa grundvalar som i princip alla människor lever efter idag…

En viktig sak att ha i åtanke, och som den förra artikeln om satan handlade om, är att han är besegrad i och med Jesu seger över döden. Satans tid har sedan Jesu korsfästelse och uppståndelse tickat neråt och eftersom hans tid närmar sig slutet kommer också hans sista insats att vara intensiv och fruktansvärd…

Bibeln säger att den yttersta tiden kommer att leda till en stor och fullständig mänsklig katastrof – en katastrof som mänskligheten aldrig tidigare skådat (Matteus 24:3-51). En hel värld och i princip hela mänskligheten kommer att falla eftersom deras grund byggts på sand – en grund som djävulen uppmuntrat människan att bygga på.

Den yttersta tiden kommer att karakteriseras av ständigt växande problem – krig som fortsätter att ta miljontals människors liv, världshistoriska verk som förstörs och blir till ruiner, naturkatastrofer som tar tusentals liv varje år och gör miljontals människor hemlösa, en befolkningsökning som leder till undernäring, svält, bristsjukdomar och sjukdomsepidemier, miljöförstöring som eskalerar, djurutrotning som växer, ökad sex exploatering, ökad kriminalitet etc. Allt i sin helhet kommer att få människor i stor utsträckning att börja tvivla och förneka det mest självklara – självaste Guds existens – som om allt detta vore Hans fel.

Enligt Bibeln råder det, som du just läst, ingen tvekan om vad det är för framtid som väntar. I Uppenbarelseboken beskrivs allt i yttersta detalj kring vilka händelser som kommer att utspelas och vilka karaktärer som kommer att stå vid satans sida för att spela huvudrollerna i den yttersta tiden. Den fråga som återstår enligt Bibeln är vilken roll du kommer att spela i mänsklighetens historia. Vems sida står du på? På Guds sida eller på satans?

Eller tror du fortfarande att det finns något som ”jag står på min egen sida”?