Trosbekännelse

Vi tror på och bekänner oss till En enda treenig Gud, Herren יהוה (YHWH), som består av tre konkreta och distinkta personer vilka gjort sig kända för mänskligheten som ’Fader’ och ’Son’ och ’Helig Ande’ (Jesaja 48:16 & Matteusevangeliet 28:19).

En allsmäktig och allvetande Gud, Skapare av himmel och jord, och allt vad synligt och osynligt är och som skapat människan till att vara deras avbild, till att bli lika dem för att leva i gemenskap och råda över skapelsen i enlighet med deras vilja och välsignelse (1 Moseboken 1:26).

Vi bekänner oss till människans fall och separation från Gud på grund av valet att synda och vända sig bort från Guds nåd och välsignelse, och att YHWH sedan dess har ingripit för att demonstrera sin vilja och sin makt för att återupprätta och föra tillbaka människan till sig (1 Moseboken 3:1-24).

Att YHWH vid ett bestämt tillfälle kallat på den vandrande araméen Abraham för att påbörja en relation med honom och för att upprätta ett förbund med honom och hans avkomlingar, folket Israel. Till vilka YHWH gav Lagen och löftet om Messias – världens Frälsare, som en dag skulle komma till världen för att rädda skapelsen från evig död och fördärv (1 Moseboken 12:1-5 & 5 Moseboken 26:5).

Vi tror på att Gud, som i och med påbörjandet av detta förbund, med stark hand har beskyddat och bevarat detta folk genom tider och generationer, för att dels förhärliga sitt Namn och fullborda sin frälsningsplan och låta sina mäktiga gärningar bevittnas av både hednafolken och israeliterna själva (5 Mosebok 9:26).

Vi tror på Herren Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Ljus av Ljus och sann Gud av sann Gud. Född och inte skapad, och av exakt samma väsen som Fadern, genom vilken allting blivit skapat (Kolosserbrevet 1:15-17 & Hebreerbrevet 1:4-13).

Vi tror på att Kristus Är Guds eviga Ord och som för vår människors skull steg ner från sin Härlighet och tog mänsklig gestalt genom jungfrun Maria. Kristus Är Gud manifesterad i köttet, för att som människa ta på sig människans straff och död på grund av syndens konsekvenser och föra Adams barn tillbaka till YHWH (Johannesevangeliet 1:1-3 & 2 Korinthierbrevet 5:19).

Kristus blev slagen, torterad och slutligen korsfäst för våra överträdelser och synders räkning under Pontius Pilatus dagar som ståthållare (Matteusevangeliet 27:1-66).

Han led, dog och blev begravd och uppstod på tredje dagen i enlighet med Skrifterna och efter sin kroppsliga uppståndelse visade Han sig i 40 dagar för människor för att därefter stiga upp till Himmelen, där Han nu sitter på Faderns högra sida. Redo att komma med molnen i sin Faders härlighet tillsammans med sina heliga änglar för att döma levande och döda och upprätta sitt rättfärdiga och härliga rike som inte har något slut (Lukasevangeliet 24:1-53 & Apostlagärningarna 1:1-11).

Vi tror också på den Helige Ande som är källan till allt liv. Han som utgår från Fadern, sänd till världen i Jesu Namn för att vittna om synd och dom, och för att leda Guds utvalda till gemenskap med Jesus Kristus. Guds Ande som talat genom profeterna och apostlarna och som nu bor i varje efterföljare till Jesus från Nasaret. Den Helige Ande som tillsammans med Fadern och Sonen tillbes, lovprisas och dyrkas (1 Moseboken 1:1-2, Johannesevangeliet 15:26, 1 Korinthierbrevet 3:16 & 2 Korinthierbrevet 13:13).

Vi tror också på Bibeln, samtliga sextiosex böcker, som alla är inspirerade och utandade av Gud, nyttiga till undervisning, tillrättavisning och vägledning för människan. Skrifter genom vilka YHWH gör sig själv och sin vilja känd för världen (2 Timoteusbrevet 3:16-17).

Slutligen tror vi på en helig och allmännelig kyrka som inte består av stenar utan av troende världen över. Vi tror på att Kyrkan, Guds Församling, är Guds utvalda folk vilka är utspridda över hela världen för att vittna om Herren Jesus Kristus, den levande Guden och världens enda Frälsare (Apostlagärningarna 1:8 & 1 Petrusbrevet 2:9).

Vi längtar och väntar ivrigt på Hans stora återkomst och ett liv i Hans Rike där Han är evig Konung och Mäktig Gud (Sakaria 14:4-5, Jesaja 9:6 & Titusbrevet 2:11-14).

Amen! Marana tha!