Profetior

Sedan slutet av 2016 så har jag varnat och profeterat om att Guds dom vilar över Sverige och att domen snart kommer att fällas.

I maj 2018, under Stefan Löfvens, Sveriges premiärministers, fjärde regeringsår, så kom YHWH:s ord till mig och i länken nedan finns hela profetian i textform.

Profetia om Sverige