Om oss

Vi som står bakom denna sida är efterföljare till Jesus från Nasaret och tillsammans med den Helige Ande verkar vi för att vittna om Sanningen och förhärliga Namnet som är över alla namn – JESUS.

Vi riktar oss till varje människa som längtar efter ljus i sin tillvaro, till varje hungrig och törstig själ som är i behov av evig föda (John 6:35) och som söker svar på frågor och funderingar kring livet, döden, Guds kallelse och nåd för varje människa. Vår förhoppning och önskan är att Herren, genom Hans mäktiga kraft och rika nåd, ska använda denna sida som ett redskap och en plattform för detta.

Namnet på sidan består av två namn som slagits ihop. Det första namnet, ”Moran” är på nyarameiska och betyder ”Vår Herre”, medan det andra namnet ”Yeshua” är ”Jesus” på hebreiska.

Vidare är uttrycket ”Amen, kom, Herre Jesus” inspirerat ur Skriften och mer exakt från den sista boken i Bibeln (Uppenbarelseboken) och den näst sista versen (22:20).

Tillropet finns djupt inom oss som kommit till tro på den uppståndne Herren Jesus och som dagligen följer Honom i hopp, tro och kärlek på Hans stora återkomst. En återkomst som vi längtar stort till. Fram till dess lever vi våra nya liv i Honom, med Honom, för Honom och därefter för andra, där vi strävar efter att tjäna våra medmänniskor på det finaste sätt man kan tjäna – genom att dela med oss av det glada budskapet om syndernas förlåtelse och ett evigt liv i Hans rike.

Med iver och brinnande passion för Moran Yeshua (Vår Herre Jesus) ropar vi efter Hans stora återkomst! 

Marana tha! (1 Korinthierbrevet 16:22)