Den oduglige tjänaren

Jag som står bakom denna sida är en enkel efterföljare till Jesus från Nasaret som lever för att vittna om Sanningen och förhärliga Namnet över alla namn – Guds personliga tilltalsnamn – YHWH (יהוה).

Jag kommer att tillsammans med den Helige Anden att använda denna hemsida som en social plattform för att förmedla profetiska tilltal, drömmar och syner till Sverige och övriga världen i syfte att varna och förbereda människor för Guds vredesdom som redan är verkställd och som i successiva etapper kommer att falla i allt större skala över hela världen med början i Svea rike.

Hemsidan kommer även att vara en kanal för att vittna om Guds fullkomliga nåd och gränslösa kärlek för varje människa. En kärlek som uppenbarats genom Jesus från Nasaret och som ger varje människa en möjlighet till att få sina synder förlåtna, bli försonad med Gud och få evigt liv tack vare Jesu försoningsdöd och uppståndelse från de döda.

Må all arbete som publiceras på denna sida samt på rörelsens övriga kommunikationskanaler (Facebook, Youtube och Instagram) uppmuntra varje efterföljare till Jesus att förbli i Honom genom att hålla Hans bud och leva ett liv i gemenskap med andra troende i bön, lovsång, brödsbrytelse och evangelisation.

Snart kommer Jesus tillbaka!

Maran atha!