Den oduglige tjänaren

Jag som står bakom denna sida är en enkel efterföljare till Jesus från Nasaret, som lever för att vittna om Sanningen och förhärliga Namnet över alla namn – Guds personliga tilltalsnamn – YHWH (יהוה).

Jag kommer, tillsammans med den Helige Anden, att använda denna sida för att vittna om Guds fullkomliga nåd och gränslösa kärlek för varje människa. En kärlek som uppenbarats genom Jesus från Nasaret och som ger varje människa en möjlighet till att få sina synder förlåtna, bli försonad med Gud och få evigt liv tack vare Kristi försoningsdöd och uppståndelse från de döda.

Hemsidan kommer även att vara en kanal för att förmedla profetiska tilltal, drömmar och syner till Sverige och övriga världen i syfte att varna människor för Guds vredesdom som redan är verkställd och som i successiva etapper kommer att falla i allt större skala över hela världen med början i Sverige och Norden.

Må all arbete som publiceras på denna sida samt på verksamhetens övriga kommunikationskanaler (Facebook, Youtube och Instagram) prövas genom Guds ord och uppmuntra varje efterföljare till Jesus att förbli i Honom.

Snart kommer Jesus tillbaka!

Maran atha!