Jesus och äktenskapsbryterskan

I evangelierna om Guds Son, vår Herre Jesus Kristus, så finns det många underbara och hjärtskärande skildringar mellan Honom och uppgivna och förkrossade syndare. Skildringarna där Jesu gudomliga nåd, barmhärtighet och kärlek kan få en att brista ut i tårar, olikt något annat, och en av dessa många skildringar är den mellan Jesus och äktenskapsbryterskan […]

Den Helige Ande

I de två föregående artiklarna har vi identifierat vem Fadern och Sonen är och vi har kunnat se att Skrifterna, Gamla och Nya Testamentet, vittnar starkt om att de båda är Herren Gud YHWH. I den här artikeln ska vi titta närmare på vad Bibeln har att säga om den Helige Anden. Vem är den Helige […]

Treenigheten

Vad är Treenighetsläran för något? Är den biblisk? Måste jag tro på den för att kunna bli frälst? Oerhört viktiga och relevanta frågor som jag hoppas kunna besvara i denna artikel, men innan jag gör det så vill jag först förklara de olika varianterna som finns av Treenighetsläran då dessa varianter skiljer sig fundamentalt från varandra. […]

Jesus är YHWH

Efter en intensiv period tillsammans med lärjungarna, där Jesus mitt ibland dem hade drivit ut demoner (Markusevangeliet 1:23-27), gett hörsel åt döva (Markusevangeliet 7:32-37), syn åt blinda (Markusevangeliet 8:22-25), uppväckt döda (Markusevangeliet 5:35-43), förlåtit synder (Markusevangeliet 2:5-7), kontrollerat naturen (Markusevangeliet 4:37-41) och multiplicerat fem bröd och två fiskar så att tusentals kunde äta sig mätta (Markusevangeliet […]

Jesus Kristus – vår fullkomlige Överstepräst!

En oerhört färgstark karaktär i Gamla Testamentet, som har förbryllat israeliter i årtusenden och som lämnat dem undrande över vem Han Är, är Kungen av Salem – Melkisedek. Denne karaktär, vars namn på hebreiska betyder Rättfärdighetens Konung, dyker upp i början av Bibelns allra första bok (1 Mosebok) men försvinner sedan abrupt, och går inte […]

”Jag vill, bli ren!”

Enligt dem föreskrifter som HERREN gav till israeliterna så skulle den som blev sjuk i spetälska klä sig i trasiga kläder, låta sitt hår vara ovårdat och ropa ut ”Oren! Oren!” så fort han närmade sig eller blev närmad av andra människor. Detta skulle den spetälske göra på grund av att sjukdomen ansågs vara smittsam, och […]

”Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa”

Efter en treårsperiod med varandra, där Jesus och lärjungarna dagligen vandrat mellan platser och byar och predikat om Guds rike, helat sjuka, drivit ut demoner och uppväckt döda tillsammans, efter en treårsperiod under vilken lärjungarna fått bevittna alla de mäktiga gärningar som Jesus utfört mitt ibland dem, där de fått se Jesus vandra på vatten, […]

Djävulen – brottslingen som alltid lämnar brottsplatsen i tid…

Eftersom djävulen är självaste lögnen personifierad (John 8:44) så ligger det i hans natur att ge oss en felaktig bild av honom. Detta gör han på olika sätt – genom media, religioner, filosofier, utbildningssystem, underhållningsbranschen etc. – och ju felaktigare bild vi har av honom desto mindre troligt är det att vi upptäcker och kan […]