Profetia om Sverige

Så säger Herren, YHWH, den Sanne och Levande Guden, Skaparen av himmel och jord och Domaren över jordens alla riken: Sverige, du lilla land i norr som Jag, YHWH, har upphöjt bland alla andra länder och folkslag. Sverige, du högt benådade land som Jag, YHWH, har välsignat i stora mängder sedan forna tider och dagar. […]

Jesus är YHWH

Efter en intensiv period tillsammans med lärjungarna, där Jesus mitt ibland dem hade drivit ut demoner (Markusevangeliet 1:23-27), gett hörsel åt döva (Markusevangeliet 7:32-37), syn åt blinda (Markusevangeliet 8:22-25), uppväckt döda (Markusevangeliet 5:35-43), förlåtit synder (Markusevangeliet 2:5-7), kontrollerat naturen (Markusevangeliet 4:37-41) och multiplicerat fem bröd och två fiskar så att tusentals kunde äta sig mätta (Markusevangeliet […]