Profetia om Sverige

Så säger Herren, YHWH, den Sanne och Levande Guden, Skaparen av himmel och jord och Domaren över jordens alla riken: Sverige, du lilla land i norr som Jag, YHWH, har upphöjt bland alla andra länder och folkslag. Sverige, du högt benådade land som Jag, YHWH, har välsignat i stora mängder sedan forna tider och dagar. […]

Jesus och äktenskapsbryterskan

I evangelierna om Guds Son, vår Herre Jesus Kristus, så finns det många underbara och hjärtskärande skildringar mellan Honom och uppgivna och förkrossade syndare. Skildringarna där Jesu gudomliga nåd, barmhärtighet och kärlek kan få en att brista ut i tårar olikt något annat. En av dessa många skildringar är den mellan Jesus och äktenskapsbryterskan i […]

Jesus är YHWH

Efter en intensiv period tillsammans med lärjungarna, där Jesus mitt ibland dem hade drivit ut demoner (Markusevangeliet 1:23-27), gett hörsel åt döva (Markusevangeliet 7:32-37), syn åt blinda (Markusevangeliet 8:22-25), uppväckt döda (Markusevangeliet 5:35-43), förlåtit synder (Markusevangeliet 2:5-7), kontrollerat naturen (Markusevangeliet 4:37-41) och multiplicerat fem bröd och två fiskar så att tusentals kunde äta sig mätta (Markusevangeliet […]